اصلاح زمان جلسه جبرانی درس پایگاه داده ها – استاد نجفی زاده

جلسه جبرانی درس پایگاه داده ها (مقطع کارشناسی) استاد نجفی زاده به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱- پنج شنبه ۵  دی ماه ۱۳۹۸ (صبح) ساعت ۸ الی ۱۲

۲- پنج شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۸ (عصر) ساعت ۱۴ الی ۱۸

توضیح اینکه دانشجویان می توانند در یکی از نوبت های صبح یا عصر شرکت نمایند و مطالب این دو نوبت کاملا مانند یکدیگر خواهد بود. (هر دو نوبت صبح و عصر مطالب یکسان و مشابهی تدریس می شود که دانشجویان بتوانند با انتخاب خودشان یکی از این دو نوبت را حضور یابند)

توضیح ۱: با توجه به ارائه درس در هر دو نوبت بصورت موازی، حضور در جلسات فوق الزامی است و حضور و غیاب انجام خواهد شد.

توضیح ۲: مکان و شماره کلاس بر روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی در همان روز اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح ۳: هر گونه تغییری در برنامه زمانبندی فوق، فورا از طریق همین وب سایت و یا کانال تلگرامی درس تعامل انسان و کامپیوتر به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

توضیح ۴: نظر به اینکه آخرین جلسه کلاس در روز کلاس جبرانی برگزار می شود، تحویل پروژه در همین زمان انجام خواهد شد. دانشجویان به این موضوع توجه داشته باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.