آخرین فرصت پروژه و کارآموزی نیمسال تابستانی-استاد نجفی زاده

بعنوان آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال تابستانی دانشجویان زیر:

۱- مهرتاش فرشید – درس پروژه – استاد نجفی زاده
۲- پاداش هفشجانی هومن – درس کارآموزی – استاد نجفی زاده
غریبی الهه – درس کارآموزی – استاد نجفی زاده

مستند کارآموزی / پروژه را سریعا آماده نموده و در اسرع وقت برای اینجانب به آدرس najafi.univ@gmail.com ایمیل نمایید در غیراینصورت نمره ناتمام بصورت قطعی رد خواهد شد و این دانشجویان در ترم آتی مجددا باید درس کارآموزی تان را اخذ نمایند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.