اطلاع رسانی جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

دوشنبه ۷ بهمن ساعت ۱۰
عنوان پایان نامه: ارایه الگوریتم مسیر یابی مبتنی بر خوشه بندی به منظور کاهش مصرف انرژی ‏و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم
دانشجو: خانم غمخوار
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: آقای دکتر جامعی
استاد داور: خانم دکتر خوشنویس
—————————–
دوشنبه ۷ بهمن ساعت ۱۱
عنوان پایان نامه: الگوریتم مسیریابی آگاه از ازدحام و قابل اطمینان برای ساختار شبکه روی تراشه مبتنی بر منطق فازی
دانشجو: آقای یثربی
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: آقای دکتر نیک روان
استاد داور: آقای دکتر سادات پور
—————————–
دوشنبه ۷ بهمن ساعت ۱۲
عنوان پایان نامه: نقش نانولوله های کربنی در بهبود خواص ترابرد افزاره های مولکولی پلی فنیلنی با به کارگیری نظریه تابعی چگالی
دانشجو: خانم مهدور
استاد راهنما: خانم دکتر ایلخانی
استاد مشاور: آقای دکتر زارعی
استاد داور: آقای دکتر فقیه میرزایی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.