اطلاع رسانی جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

یکشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۲
عنوان پایان نامه: ارائه یک الگوریتم زمانبندی در شبکه های رایانش ابری جهت بهبود توازن ترافیک با ماشین مجازی
دانشجو: خانم میرحسینی
استاد راهنما: آقای دکتر صبری
استاد مشاور: خانم دکتر رضا
استاد داور: آقای دکتر نیک روان

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.