تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۹-۹۸ – استاد فقیه میرزایی

این جلسه روز چهارشنبه مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۲:۳۰ در کلاس شماره ۶۳۰۸ برگزار خواهد شد.

پروژه:
نکته شماره ۱: جهت تحویل پروژه حتما Laptop همراه داشته باشید.
نکته شماره ۲: همه دانشجویان باید گزارش پروژه تحویل دهند. گزارش پروژه بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.

کارآموزی:
نکته شماره ۱: گزارش کاراموزی بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.
نکته شماره ۲: فرم های تکمیل شده شماره ۲ و ۳ و ۴ باید حتما توسط سرپرست کاراموزی امضا و مهر شوند.

*** توجه ***
روز ۳۰ بهمن تنها روز تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال تابستان است و بعد از آن به هیچ وجه پروژه و کاراموزی تحویل گرفته نخواهد شد. عدم مراجعه به منزله نمره ناتمام خواهد بود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.