اطلاع رسانی جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

یکشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۱۲
عنوان پایان نامه: پیش بینی وجود نقص در ماژول های نرم‌افزاری با استفاده از ترکیب سیستم عصبی فازی تطبیقی و الگوریتم جستجوی هارمونی
دانشجو: خانم حسین زاده
استاد راهنما: خانم دکتر خوشنویس
استاد مشاور: آقای دکتر صبری
استاد داور: خانم دکتر حسینی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.