جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی بهمن ۹۸

زمان جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در ترم بهمن ۹۸ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد.
حتماً قبل از شرکت در جلسات توجیهی برنامه خود را از طریق پرتال کنترل نموده و در جلسه از استاد مربوطه بخواهید اسم شما از لیست کنترل فرمایند. ممکن است تغییری در استاد انتخابی توسط دانشکده انجام شده باشد.
محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی اعلام خواهد شد.
حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است و در صورت عدم مراجعه باید در اولین فرصت سر کلاس استاد مربوطه حاضر شوند و با وی هماهنگی بعمل آورند.

* استاد حقی کاشانی: ۷ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۴
* استاد فقیه میرزایی: ۵ اسفند ساعت ۱۲:۴۵ کلاس ۶۱۰۹
* استاد خوشنویس: ۶ اسفند ساعت ۱۳
* استاد زارعی: ۷ اسفند ساعت ۱۳:۳۰ دفتر ریاست دانشکده فنی
* استاد غفوری: ۸ اسفند ساعت ۹٫۴۵ کلاس ۶۳۰۷
* استاد نیک روان: ۶ اسفند ساعت ۱۲:۳۰
* استاد جامعی: ۶ اسفند ساعت ۱۲٫۳۰ کلاس ۶۱۰۷
* استاد ربیعی فر: ۴ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۳۰۹
* استاد رضا: ۶ اسفند ساعت ۱۲ کلاس ۶۲۰۲
* استاد سادات پور: ۷ اسفند ساعت ۱۱ مدرسه اشتغال
* استاد صبری: ۸ اسفند ساعت ۱۲ دفتر گروه کامپیوتر
* استاد نجفی زاده: ۷ اسفند ساعت ۹ صبح در مدرسه اشتغال

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.