هیئت علمی

بروزرسانی خبر: ۹۶/۱۰/۱۲

گروه کامپیوتر در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس شامل گروه های تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)، کارشناسی پیوسته کامپیوتر، کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کاردانی پیوسته کامپیوتر و کاردانی ناپیوسته کامپیوتر می باشد.

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری): آقای دکتر فقیه میرزایی
مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته:  خانم دکتر خوشنویس
مدیر گروه کاردانی (پیوسته و ناپیوسته):  آقای دکتر سادات پور کاشانی
مدیر گروه کارشناسی پیوسته:  استاد دکتر صبری – زمان حضور آقای دکتر صبری

اعضاء هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس : (به ترتیب حروف الفبا)

استاد جامعی
استاد حسینی
استاد حقی کاشانی
استاد خوشنویس
استاد ربیعی فر
استاد رضا
استاد سادات پور کاشانی
استاد غفوری
استاد فقیه میرزایی
استاد موسوی طیبی
استاد نجفی زاده
استاد نیک روان
استاد ولی زاده
استاد محمد صبری
استاد مانی زارعی

 

برای مشاهده ایمیل اعضاء هیئت علمی اینجا را کلیک نمایید