چارت دروس

در این بخش می توانید چارت دروس گروه های مختلف رشته کامیپوتر دانشگاه آزاد شهرقدس را دریافت نمایید:

“لطفا دقت نمایید که چارت عنوان رشته خود را دریافت نمایید”

جهت دانلود فایل مربوطه روی عنوان موذد نطر کلیک نمایید

چارت دروس کارشناسی پیوسته کامپیوتر – مهندسی نرم افزار (ورودی های ۹۳ و بعد از آن)

چارت دروس کارشناسی پیوسته کامپیوتر – مهندسی نرم افزار (ورودی های قبل ۹۳)

 

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته – مهندسی تکنولوژی نرم افزار