پروژه و کارآموزی

پروژه و کارآموزی جزء واحدهای مهم رشته کامپیوتر محسوب می شود، که دانشجو بدون گذراندن آنها نمی تواند مدرک تحصیلی خود را دریافت نماید.

* در مقطع کارشناسی پیش نیاز اخذ کارآموزی گذراندن ۳۰ واحد درسی و همچنین پیش نیاز اخد پروژه گذراندن ۵۰ واحد درسی می باشد. (البته ممکن است بسته به ورودی های مختلف چارت تغییر نماید. لطفا از چارت پیش نیازی دروس مطلع شوید)

پس از اخذ واحدها و انتخاب استاد مربوطه می بایست با اصول استاندارد انجام کارآموزی و پروژه آشنا شوید، که برای این منظور فایلی مختص دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی آماده شده، که از لینک زیر می توانید دریافت نمایید

دانلود فایل استاندارد برای مستندسازی پروژه و کارآموزی کلیه دانشجویان کارشناسی و کاردانی کامپیوتر

نکته: اطلاع رسانی در خصوص جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی در هفته اول یا دوم از ترم تحصیلی بر روی همین سایت در خصوص کلیه اساتید در قالب یک خبر اعلام می شود.